Klachtenregeling

Klachten
Als je klachten hebt over de eerstelijns verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Het is mogelijk dat bij ons niet bekend is dat je ontevreden bent, mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Vaak is een gesprek voldoende om tot een oplossing te komen. Blijf je ontevreden na dit gesprek of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.
Je kunt je klacht over de verloskundige ook aan deze commissie voorleggen als de verloskundige jouw eerstelijns (poliklinische) baring in het ziekenhuis heeft begeleid.
De KNOV Klachtencommissie:

Doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht
• Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
• Behandelt je klacht onafhankelijk
• Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
• Heeft geheimhoudingsplicht
• Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding
Het adres van de Klachtencommissie is:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl

Het is altijd mogelijk je klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, de Inspectie voor de Volksgezondheid, de Burgerlijk rechter. De brochure ‘Een klacht over de zorg. Wat nu?’ wijst de weg hoe en waar klachten over de zorg naar voren gebracht kunnen worden. Je kunt de brochure downloaden van de website van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie www.npcf.nl.