Prenataal onderzoek

Hoewel de meeste kinderen gezond ter wereld komen, is dit helaas geen voldongen feit. Willen jullie voor de geboorte van jullie kind meer informatie over hoe het met de gezondheid is gesteld? Of laat je jouw kind komen zoals het komt? Voor veel mensen is het een moeilijke keuze.

Bij onze praktijk krijg je uitleg over alle mogelijke testen die gedaan kunnen worden in de zwangerschap. De verloskundige vertelt je welke onderzoeken standaard worden aangeboden, welke alleen mogelijk zijn wanneer de verloskundige dit medisch noodzakelijk acht en welke je zelf extra kunt aanvragen.

 • NIPT
  Vanaf 11 weken zwangerschap is het mogelijk een NIPT test te doen als prenatale screening. De afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Bij deze test wordt bloed van de moeder afgenomen om te onderzoeken of de ongeboren vrucht mogelijk trisomie 21 (Down), trisomie 13 (Pateau) of trisomie 18 (Edward) heeft. In het bloed van de moeder bevindt zich namelijk DNA van de placenta dat onderzocht kan worden. Dit is in Nederland wel alleen mogelijk binnen de trident studie, dus wanneer je mee doet aan het onderzoek. Voor meer informatie over testen en trisomie 21, 13 en 18 kun je kijken op: www.pns.nl .
 • 13 weken echo
  Sinds september 2021 is het mogelijk om een 13 weken echo te laten verrichten. Deze echo vindt plaats tussen de 12 weken en 3 dagen en 14 weken en 3 dagen zwangerschap. De 13 weken echo is een medisch onderzoek waarbij de echoscopist kijkt naar lichamelijke afwijkingen van de baby, net als bij de 20 weken echo. De echoscopist kijkt bij een 13 wekenecho bijvoorbeeld naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen en de wervelkolom. Ook kijkt de echoscopist naar de placenta en of het vruchtwater normaal is.
  De baby is rond 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld dan bij de 20 wekenecho. Veel afwijkingen zijn nog niet te zien. Maar sommige, vaak ernstige afwijkingen wel. Die kunnen zo ernstig zijn dat de baby tijdens of vlak na de zwangerschap overlijdt.
  De echoscopist kan niet alles zien. Als zij geen afwijkingen ziet, is dit geen garantie dat het kind gezond is. Voor meer informatie kun je kijken op: 13 wekenecho | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)
 • 20 weken echo
  De 20 weken echo is een medisch onderzoek waarbij de echoscopist kijkt naar lichamelijke afwijkingen van de baby. Deze echo vindt plaats tussen de 19 en 20 weken. De baby is rond 20 weken al wat groter en verder ontwikkeld dan rond 13 weken. Daardoor kan de echoscopist de baby meer in detail onderzoeken. Zij kan echter niet alles zien. Als er geen afwijkingen zichtbaar zijn, is dit geen garantie dat de baby gezond is.
  Ook kijkt de echoscopist naar de placenta en of het vruchtwater normaal is. Voor meer informatie: https://www.pns.nl/20-wekenecho
 • Vervolgonderzoeken bij complicaties
  Als uit het bloedonderzoek, de 13 weken echo of de twintig weken echo een vermoeden op een complicaties is, kan er vervolgonderzoek worden gedaan. Wij geven je/jullie dan alle voorlichting en steun die je nodig hebt en verwijzen je/jullie naar het AMC voor verder onderzoek.
 • Vlokkentest, vruchtwaterpunctie
  De vlokkentest en vruchtwaterpunctie zijn vormen van invasief prenataal onderzoek. Dit houdt in dat de testen niet zonder risico zijn. Deze testen worden alleen aangeboden als daar een medische reden voor is, bijvoorbeeld als uitslag van de NIPT of 13 weken-echo afwijkend is.