Prenataal onderzoek

Hoewel de meeste kinderen gezond ter wereld komen, is dit helaas geen voldongen feit. Willen jullie voor de geboorte van jullie kind meer informatie over hoe het met de gezondheid is gesteld? Of laat je jouw kind komen zoals het komt? Voor veel mensen is het een moeilijke keuze.

Bij onze praktijk krijg je uitleg over alle mogelijke testen die gedaan kunnen worden in de zwangerschap. De verloskundige vertelt je welke onderzoeken standaard worden aangeboden, welke alleen mogelijk zijn wanneer de verloskundige dit medisch noodzakelijk acht en welke je zelf extra kunt aanvragen.

 • Combinatietest
  De combinatietest is een vorm van prenatale screening waarbij de kans wordt berekend op het krijgen van een kind met Downsyndroom. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de kans op het Edwardssyndroom en het Patausyndroom. Deze test is niet standaard, maar een keuze en moet je dan ook zelf betalen. De kosten bedragen ongeveer 167 euro.
  Voor de combinatietest wordt een bloedonderzoek gedaan tussen de 9 en 14 weken zwangerschap. Daarnaast wordt een echo gemaakt waarbij de nekplooi van jouw kind wordt opgemeten. Dit gebeurt tussen 11 en 14 weken zwangerschap. Op basis van beide uitslagen en jouw leeftijd wordt berekend hoe groot de kans is op een kind met Down. Voor meer informatie over de combinatietest kijk op:  folder over prenatale screening
 • NIPT
  Sinds 1 april 2017 is het ook mogelijk een NIPT test te doen als prenatale screening. De afkorting staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Bij deze test wordt bloed van de moeder afgenomen om te onderzoeken of de ongeboren vrucht mogelijk trisomie 21 (Down), trisomie 13 (Pateau) of trisomie 18 (Edward) heeft. In het bloed van de moeder bevindt zich namelijk DNA van de placenta dat onderzocht kan worden. Dit is in Nederland wel alleen mogelijk binnen de trident studie, dus wanneer je mee doet aan het onderzoek. Voor meer informatie over de testen en trisomie 21, 13 en 18 kun je kijken op: www.pns.nl .
 • Vlokkentest, vruchtwaterpunctie
  De vlokkentest en vruchtwaterpunctie zijn vormen van invasief prenataal onderzoek. Dit houdt in dat de testen niet zonder risico zijn. Deze testen worden alleen aangeboden als daar een medische reden voor is.
 • Vervolgonderzoeken bij complicaties
  Als uit het bloedonderzoek, de combinatietest of de twintig weken echo een vermoeden op een complicaties is, kan er vervolgonderzoek worden gedaan. Wij geven je/julie dan alle voorlichting en steun die je nodig hebt en verwijzen je/jullie naar het AMC voor verder onderzoek.