Kwaliteit

Kwaliteit
De kwaliteit van onze praktijk wordt op verschillende manieren verbeterd en gewaarborgd. Zo zijn wij allemaal lid van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen en werken volgens de gestelde richtlijnen en kwaliteitseisen. Wij staan allen ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV. En volgen regelmatigbijscholingen om onze kennis steeds op peil te houden.

VSV
Wij  hebben met de andere verloskundigenpraktijken in de regio en hetBoven-IJ ziekenhuis een zeer actief verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Er worden samen met de gynaecologen, kinderartsen en verpleegkundigen werkafspraken gemaakt. Op deze manier wordt de zorg op alle fronten goed op elkaar afgestemd. Dit zorgt voor verbetering en behoud van kwaliteit. Ook bij het verloskundig samenwerkingsverband van Zaans Medisch Centrum zijn wij actief betrokken.

Kring Amsterdam
Alle verloskundigen van Amsterdam zijn georganiseerd en komen iedere 6 weken bij elkaar om de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen.

Evaluatie
Regelmatig delen we evaluatieformulieren uit aan het eind van je zwangerschap en tijdens het kraambed.  Hierop kun je aangeven waarover je wel, niet of minder tevreden bent en waarom. Wij zullen je beoordeling ter harte nemen en onze verloskundige zorg zoveel mogelijk aanpassen aan de wensen van onze cliënten. Mocht er eerder iets zijn waar je ontevreden over bent, vertel het ons! Onduidelijkheden of misverstanden zijn meestal al verholpen tijdens een goed gesprek.

Klachtenregeling
Indien dit niet voldoende is, hebben we een Klachtenregeling.