Controles

Eerste controle

In de zwangerschap kom je voor het eerst op controle, het intakegesprek, bij ongeveer 8-10 weken zwangerschap. Deze controle duurt 45 minuten en in deze tijd vragen we veel over jullie medische gezondheid en van jullie beide families. Al deze vragen zijn erop gericht om een zo goed mogelijk beeld te vormen van jouw leef- en gezondheidssituatie zodat we direct risico’s voor de zwangerschap of bevalling kunnen signaleren en eventueel actie op kunnen ondernemen door middel van onderzoek in te zetten of adviezen te geven. Zo proberen we jouw zwangerschap zo goed en gezond mogelijk te laten verlopen.. Daarnaast geven we ook veel informatie, onder andere over voeding, leefstijl en onderzoeken/testen die je kunt laten doen naar de gezondheid van jouw kindje. Ter voorbereiding op deze afspraak is het handig om alvast de vragen op zwangerwijzer.nl in te vullen en uitgeprint mee te nemen naar je eerste afspraak.

Wat moet je meenemen naar de eerste controle:
– Een geldig identiteitsbewijs
– Je zorgverzekeringspasje
– Doosjes van medicijnen die je slikt of de laatste tijd geslikt hebt
– Gegevens van eventuele vorige zwangerschappen

Vroege voorlichting
Tijdens deze bijeenkomsten wordt geïnformeerd over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de gezondheid van jou en je kindje. Deze groepsvoorlichting is aanvullend op de informatie die je krijgt tijdens de zwangerschapscontroles bij ons. Er is tijdens zo’n groepsvoorlichting veel meer tijd om belangrijke onderwerpen te bespreken. De groepsvoorlichting maakt daarom deel uit van ons totale pakket aan zorgverlening en voorlichting. We verwachten dus dat een van de bijeenkomsten bezoeken, net zo vanzelfsprekend is als de controle door de verloskundige. Je krijgt informatie én kan in gesprek over onder andere: voeding (wat is goed om te eten tijdens de zwangerschap en wat kun je beter laten staan), testen op afwijkingen (welke keuzemogelijkheden zijn er), sporten en bewegen, leefstijl, wat moet er allemaal geregeld worden, zwangerschapscursussen, etc…Aanmelden voor deze voorlichtingsbijeenkomst kun je op de home pagina van onze website of via onze assistente.
Daarnaast wordt aangeraden een zwangerschapscursus te doen. Hierin zijn vele mogelijkheden. De cursus van rondom de geboorte vindt plaats bij ons op de praktijk en is gratis. Voor meer informatie:  http://www.rondomdegeboorte.nl/cursussen/gezond-en-fit-zwanger

Vervolgcontroles
In de zwangerschap kom je gemiddeld zo’n 10 keer op controle. De een komt wat vaker, dan ander wat minder vaak. We proberen de zwangerschap en de controles zo veel mogelijk af te stemmen op jouw behoeftes. De vervolgcontroles duren ongeveer 15 minuten waarbij we de bloeddruk controleren, de groei en (vanaf 28 weken) de ligging van je kind. Ook luisteren we vanaf 12 weken bij elke controle naar het hartje van de baby. Tevens zullen wij je vragen beantwoorden, doen wij bij sommige vrouwen nog wat extra controles voor het suiker en het ijzer en geven we belangrijke informatie in de verschillende periodes van de zwangerschap. Ook je partner, kinderen en anderen zijn dan van harte welkom. Bij elke controle wordt bepaald of de zwangerschap normaal verloopt. Als er twijfels of complicaties zijn zullen we je verwijzen naar de gynaecoloog voor een aanvullende beoordeling. Indien de controle bij de gynaecoloog goed is, zullen de vervolgcontroles weer gewoon bij ons plaatsvinden. Als er sprake is van complicaties neemt de gynaecoloog de verloskundige zorg voor jouw zwangerschap over. Je kunt er bij een medische indicatie ook voor kiezen om gecombineerde zorg te ontvangen, van zowel de gynaecoloog als van ons. Dit heeft vaak tot gevolg dat er een grotere tevredenheid is over de zorg.
We werken samen met het BovenIJ ziekenhuis, het OLVG en het Zaans Medisch Centrum, soms ook met andere ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken.

Bevallingsgesprek
Alle zwangeren die verder zijn dan 30 weken zwangerschap, zijn welkom op de voorlichtingsavond over de bevalling. Mocht er na deze voorlichting nog behoefte zijn aan een gesprek over de bevalling of het bespreken van een bevalplan, plannen wij dat rond 34  weken in. Hierbij proberen wij onze begeleiding bij jullie bevalling zo passend mogelijk te maken.

Nacontrole
Aan het einde van het kraambed, ongeveer zes weken na de bevalling, is het mogelijk om naar de verloskundigenpraktijk te komen voor een nacontrole. Het liefst natuurlijk door de verloskundige die bij jouw bevalling aanwezig was, zodat jullie het verloop van de zwangerschap, de bevalling zelf en het kraambed kunnen bespreken. Tijdens de nacontrole doet de verloskundige een lichamelijk onderzoek en is er alle ruimte voor vragen.