Echo

Voor alle echo’s in de zwangerschap werken wij samen met het echocentrum EchoNoord.

Vanaf de achtste week van de zwangerschap is het mogelijk een vitaliteitsecho te laten maken om te zien of het hartje van jouw kind klopt. Dit is geen standaard echo, maar kan op eigen verzoek en eigen kosten worden uitgevoerd. Rond de 10e week van je zwangerschap krijg je een (standaard) echo om de termijn van de zwangerschap vast te stellen. Dit wordt rond 10 weken gedaan, omdat de baby dan het best kan worden opgemeten.
Daarna wordt rond 19-20 weken een screeningsecho afgesproken. Dit is een uitgebreide echo waarbij wordt gekeken of de organen van het kind goed zijn aangelegd. Ook wordt er gekeken of het ongeboren kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die bij deze echo kunnen worden gezien zijn een open ruggetje, open schedel, waterhoofd, bepaalde hartafwijkingen, breuk of gat in middenrif, breuk of gat in buikwand, afwijkingen aan de darmen, ontbreken of afwijken van de nieren, ontbreken of afwijken van botten, afwijkingen aan armen of benen. De 20-weken echo is een methode om aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch is dit onderzoek geen garantie voor een gezond kind. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op een echo. Als de baby er goed voor ligt, kan tevens het geslacht van de baby worden bekeken. Voor meer informatie over de screeningescho: https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/
Bij bijzondere bevindingen neemt de echoscopiste contact met ons op.

Echo op indicatie
Er kunnen veel verschillende indicaties zijn waarvoor je een extra echo kan krijgen. Dit zijn altijd medische indicaties. Soms wordt deze indicatie al gesteld bij de eerste controle, zoals bij een te laag of een te hoog gewicht van de moeder (BMI lager dan 20 of BMI hoger dan 30). Ook wanneer je eerder een (te) groot of (te) klein kindje hebt gehad in het verleden vinden extra echo’s plaats deze zwangerschap. Tijdens de eerste controle zullen we dit met je bespreken.
Ook kan er tijdens de zwangerschap een indicatie ontstaan, wanneer wij bijvoorbeeld twijfelen over de groei van de baby.

Alle echo’s worden op 1 locatie gedaan in het echocentrum EchoNoord in het gezondheidscentrum Buiksloterham. Dit echocentrum is onderdeel van de Verloskundigen Coöperatie Amsterdam Noord (LiVA, terra en aan ’t IJ). Hierdoor hebben wij nauw contact met de echoscopistes, kunnen wij de kwaliteit waarborgen en is er een goede samenwerking. Voor meer informatie zie de website van EchoNoord.

Contactgegevens EchoNoord
EchoNoord
Gezondheidscentrum Buiksloterham
Albert Molhof 89 Gebruik voor je navigatie: Distelweg 437, 1031HD

1031 HD Amsterdam

T. 020 308 1234
F. 020 308 1239
E. info@echonoord.nl