Kraambed

Als je bent bevallen begint de kraamperiode, ook wel ‘het kraambed’ genoemd. Een heel feestelijke periode, maar niet altijd even makkelijk. Met de komst van een (eerste) kind zal er veel veranderen. Er komen veel nieuwe dingen op je af. Onwennigheid en onzekerheid zijn dan ook heel normaal in deze periode. Maar ook vermoeidheid, ongemakken of pijn in deze eerste week na de bevalling komen regelmatig voor.

Om deze periode goed en veilig te laten verlopen, zullen we jullie ook begeleiden ná de bevalling. Samen met de kraamverzorgende houden wij de gezondheid van jou en je kind goed in de gaten en zullen we adviezen geven.

Tijdens het kraambed komen wij, de verloskundigen, ongeveer 3 keer bij je op kraamvisite, zo nodig vaker. De kraamverzorgster komt dagelijks, gedurende de afgesproken uren, om je te begeleiden tijdens de kraamtijd. Zij zal met ons overleggen als er bijzonderheden zijn. Als het nodig is komt de verloskundige een extra bezoekje brengen om zelf de situatie te beoordelen. In geval van complicaties worden jij en/of je baby verwezen naar het ziekenhuis.